Νομικά

 

ΕΥΘΥΝΗ

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές. χαρακτηριστικά, ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα διαθεσιμότητας, η εταιρεία δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη. Εάν οι όροι εκτέλεσης της παραγγελίας δεν είναι ικανοποιητικοί ο πελάτης έχει δικαίωμα να την ακυρώσει.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και οι συναλλαγές μέσω αυτού διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Ελληνικής επικράτειας και ειδικότερα τα αρμόδια Δικαστήρια περιοχής Αθηνών.