Εγγύηση - Αλλαγές Προϊόντων

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα καλύπτονται από την εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας ή του επίσημου εισαγωγέα στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι η βλάβη οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό λάθος. Ο χρόνος διάρκειας της εγγύησης του κάθε προϊόντος ενδέχεται να ποικίλλει, ανάλογα με το προϊόν και την πολιτική εγγυήσεων της κάθε αντιπροσωπείας.

Η εγγύηση ενός προϊόντος σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει:

1. Βλάβες που οφείλονται σε πλημμελή προσοχή κατά την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης, σε κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, ανεπαρκή συντήρηση ή φροντίδα, λάθος σύνδεση, διαφορετική τάση ρεύματος, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (όπως κεραυνός, πλημμύρα, έκθεση στον ήλιο) κ.λ.π.

2. Αναλώσιμα υλικά όπως μπαταρίες, χορδές κ.λ.π.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στην περίπτωση που από υπαιτιότητα του καταστήματος το προϊόν που απεστάλη στον πελάτη δεν είναι αυτό που παραγγέλθηκε (λόγω λάθους κατά την λήψη της παραγγελίας, κατά την αποστολή κ.λ.π.) ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός πέντε εργασίμων ημερών. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη. Χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί. Στην περίπτωση αυτή το κατάστημα αναλαμβάνει τα έξοδα επιστροφής και τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του προϊόντος.

Στην περίπτωση που το προϊόν που απεστάλη στον πελάτη είναι ελαττωματικό ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν εντός πέντε εργασίμων ημερών. Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην κατάσταση που παρελήφθη από τον πελάτη, πλήρες και χωρίς περαιτέρω φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που συνοδεύει το προϊόν. Στην περίπτωση αυτή το κατάστημα αναλαμβάνει τα έξοδα επιστροφής και τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του προϊόντος.

Στην περίπτωση που το προϊόν που παραγγέλθηκε από τον πελάτη δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του και το γεγονός αυτό οφείλεται σε λάθος εκτίμηση του πελάτη, τότε το κατάστημα δεν έχει καμία ευθύνη και υποχρέωση για αλλαγή του προϊόντος.

Στα μουσικά βιβλία και στα πνευστά όργανα δεν γίνεται καμία αλλαγή.